Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 02/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) decreix un 10,9% interanual a Catalunya al febrer de 2021. Per sectors d'activitat, disminueixen el comerç (−7,1%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (−17,5%). Dins d'aquests, tots presenten una davallada; els descensos més destacats són l'hostaleria (−58,5%), les activitats administratives i serveis auxiliars (−22,8%) i el transport i emmagatzematge (−12,1%).