Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 52,8% interanual a Catalunya al març del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 6,6%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 62,9%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya decreixen un 42,6% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 81,9% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (36,4, 10,8 i 9,6 milers, respectivament), amb variacions interanuals negatives del 70,1%, 61,7% i 84,0%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (184,5 i 125,3 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives del 71,7% i 20,9%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 34,5% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 25,7% i un decrement en el turisme estranger del 76,5%.

Les taxes de variació del mes de març del 2021 estan calculades a partir de les dades provisionals del mateix mes de l'any anterior.