Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 03/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 3,9% interanual a Catalunya al març del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els preus dels béns intermedis (8,4%), els de l’energia (4,9%), els dels béns de consum (1,3%) i els dels béns d'equipament (1,2%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments més grans de preus es registren a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (25,4%) i a les indústries químiques (11,1%). En canvi, decreixen els preus del sector d'arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (−2,1%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−1,8%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l’energia) augmenta un 4,1% respecte al mateix mes de l'any anterior.