Saltar al contingut principal

Índex socioeconòmic territorial. 2015-2018

L'Idescat presenta l'índex socioeconòmic territorial (IST), una estadística nova que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població.

Els resultats de l'IST es proporcionen per agrupacions censals, una divisió de Catalunya en 853 unitats territorials de grandària poblacional similar (unes 9.000 persones de mitjana). Cada agrupació censal està constituïda per un conjunt de seccions censals territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica.

L'índex socioeconòmic territorial resumeix informació de 6 indicadors: població ocupada, treballadors de baixa qualificació, població amb estudis baixos, població jove sense estudis postobligatoris, estrangers de països de renda baixa o mitjana, i renda mitjana per persona. Les xifres del nivell socioeconòmic s'expressen en índex Catalunya=100.

Els resultats es poden consultar a través de mapes interactius.

Mapa

L'IST ofereix resultats inframunicipals i permet detectar forts contrastos socioeconòmics a l'interior dels municipis de més de 50.000 habitants. Barcelona és el municipi amb contrastos més grans entre agrupacions censals. L'any 2018, el nivell socioeconòmic més baix es trobava a Barcelona 3 (la Riereta) (IST 64,9) i el més alt a Barcelona 78 (les Tres Torres) (IST 138,6). El seguia Badalona, amb contrast entre Badalona 9 (Sant Roc Oest - sector Plaça de Camarón de la Isla) (IST 51,8) i Badalona 1 (Centre) (IST 123,1). En tercer lloc, Girona, amb diferències entre Girona 2 (la Font de la Pólvora - Vila-roja) (IST 57,4) i Girona 7 (Montjuïc) (IST 126,1). Sabadell, Terrassa i Mataró també eren municipis amb importants contrastos socioeconòmics a l'interior.

Els resultats de l'IST deixen palès que els nivells socioeconòmics més alts i els més baixos es localitzen a l'interior de les ciutats. Així doncs, les 5 agrupacions censals amb nivell socioeconòmic més alt de Catalunya l'any 2018 eren:

  • Barcelona 78 (les Tres Torres) amb IST 138,6
  • Barcelona 82 (Can Castelló, Modolell i Can Ballescar) 136,5
  • Sant Cugat del Vallès 8 (Parc Central - el Colomer - Pla de la Pagesa - Can Majó) 135,6
  • Barcelona 83 (el Turó Parc) 134,6
  • Barcelona 77 (Can Ràbia i la Nena Cases) 133,6

Per contra, les 5 agrupacions censals amb el nivell socioeconòmic més baix de Catalunya eren:

  • Salt 3 (Nucli Urbà Nord-Oest) amb IST 37,1
  • Santa Coloma de Gramenet 13 (el Fondo Alt) 50,6
  • Badalona 9 (Sant Roc Oest - sector Plaça de Camarón de la Isla) 51,8
  • Balaguer 2 (Nucli Urbà Oest - Nucli Antic) 56,6
  • Girona 2 (la Font de la Pólvora - Vila-roja) 57,4

Els resultats del municipi de Barcelona s’ofereixen també pels 73 barris de la ciutat, a més de les 190 agrupacions censals que s'han definit. L'any 2018 els barris de Barcelona amb més nivell socioeconòmic expressat en índex Catalunya=100 eren Les Tres Torres (136,3), Sant Gervasi-Galvany (131,8) i Sant Gervasi-la Bonanova (130,2) i els de menys nivell socioeconòmic eren Ciutat Meridiana (67), la Trinitat Vella (73,4) i Torre Baró (73,8). L'IST del conjunt del municipi de Barcelona era de 108,9.

La difusió de resultats inclou els valors de l'IST i dels 6 indicadors socioeconòmics a partir dels quals s'ha definit. Els valors s'expressen com a índex Catalunya=100, i també amb la seva mètrica original. La desagregació territorial inclou agrupacions censals, municipis majors de 5.000 habitants, barris de Barcelona, comarques i Catalunya. A més, s'ofereixen resultats per decils per a tots els municipis de Catalunya.