Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 03/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 85,6 milers al març del 2021, xifra que suposa una disminució interanual del 78,5%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Alemanya, amb una disminució interanual del 71,8%, el 29,6% i el 85,0%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 87,2%, un 25,9% i un 52,4%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars disminueixen un 75,5% i els habitatges de familiars o amics, un 79,5%.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny de 2020 no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/161/2021, de 24 de febrer, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes de març i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.