Saltar al contingut principal

Estadística de prestacions per atur. 2020

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya l'any 2020 va ser de 404.420, un 78% més que l'any anterior, i el volum econòmic anual es va situar en 5.806 milions d'euros, amb un creixement del 135,4%. Aquestes dades són un clar reflex de l'impacte de la crisi econòmica derivada dels efectes de la pandèmia de la covid-19 en l'economia catalana, particularment intens en el mercat laboral.

D'aquestes prestacions 299.314 van ser de caràcter contributiu, un 122,4% més que el 2019, i el volum econòmic anual es va situar en 5.088 milions d'euros. La prestació contributiva mitjana al desembre del 2020 va ser de 2.160 euros, un 59% més que al desembre anterior.

Pel que fa a les prestacions d'atur assistencials (o no contributives), van ser de 105.106, dada que es tradueix en un import anual de 718 milions d'euros i una prestació mitjana de 653 euros mensuals.