Saltar al contingut principal

Estadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2020

El desembre del 2020 es van abonar a Catalunya un total de 60.580 pensions no contributives de la Seguretat Social, la qual cosa significa un increment del 0,5% respecte a l'any anterior. D'aquestes pensions, 26.116 van ser per invalidesa i 34.464 per jubilació.

L'import mitjà percebut va ser de 385 euros, un 1,0% més que el desembre anterior.