Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 2020. Dades definitives

L'índex de producció de productes industrials (IPI) va disminuir un 9,6% a Catalunya l'any 2020, segons dades definitives. Per grans sectors industrials, van disminuir els béns d'equipament (−17,8%), els béns intermedis (−7,4%), l'energia (−7,4%) i els béns de consum (−6,2%).

Per seccions, van disminuir les indústries extractives (−21,0%), les indústries manufactureres (−9,9%), el subministrament d'aigua (−4,6%) i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (−4,1%). Pel que fa a les divisions dins de les indústries manufactureres, les que més van disminuir van ser la fabricació de material de transport (−26,2%) i les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−20,4%); d’altra banda, només va augmentar la fabricació de productes farmacèutics amb un 2,2%.

L'index de producció industrial va disminuir un 9,3% a Catalunya l'any 2020.