Saltar al contingut principal

Mapes de les agrupacions censals de Catalunya 2015-2018

L'Idescat publica els mapes de la nova nomenclatura territorial d'agrupacions censals per els anys 2015-2018, en format Shapefile.

Cada agrupació censal està constituïda per un conjunt de seccions censals senceres territorialment contigües i amb semblança socioeconòmica. Les agrupacions censals són unitats territorials equilibrades poblacionalment, de 9.000 habitants de mitjana, amb grandàries que oscil·len entre els 5.000 i els 20.000 habitants.

La nomenclatura de les agrupacions censals és una creació pròpia de l'Idescat per a la producció i difusió de l'índex socioecònomic territorial (IST) i es pot aplicar a les fonts de dades estadístiques que disposen d‘informació desagregada per secció censal. A més de l'IST, l'Idescat ha publicat per agrupacions censals la població del Padró municipal d’habitants classificada per sexe.