Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 03/2021

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) creix un 21,1% interanual a Catalunya al març de 2021. Per sectors d'activitat, augmenten el comerç (28,4%) i els altres serveis, és a dir, els no comercials (8,4%). Dins d'aquests, tots presenten increments excepte les activitats administratives i serveis auxiliars (−0,6%); els augments més destacats són l'hostaleria (24,4%) i les activitats professionals, científiques i tècniques (13,2%).