Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 04/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 90 milions d'euros a l'abril del 2021.

Per país de residència habitual, destaca França amb una despesa de 16 milions d’euros. A continuació es troben Alemanya i Itàlia amb una despesa de 7 i 5 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 182 euros. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (26 milions d'euros) i a les activitats (20 milions d'euros).

L’estat d’alarma per la gestió de la covid-19 va suposar la supressió del flux dels visitants internacionals per motius turístics a Catalunya al mes d’abril del 2020. Per aquest motiu, no és possible calcular les taxes de variació del mes d’abril del 2021 respecte del mateix mes de l’any anterior.