Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció i de volum de negoci. T1/2021

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) (base 2015=100) disminueix un 7,3% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2021. D'altra banda, l'índex de volum de negoci (IASSVN) també presenta una disminució del 3,3% respecte a un any enrere, atès que el sector d'altres serveis (és a dir, els no comercials) decreix un 11,6%; en canvi, el comerç creix un 1,5%. Dins d'altres serveis, els decrements més destacats es van donar a l'hostaleria (−42,8%) i a les activitats administratives i serveis auxiliars (−17,8%).