Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha augmentat un 20,3% al maig del 2021 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grups de productes, l'augment interanual de les vendes es concentra en les de productes no alimentaris (85,1%), mentre que disminueixen les d'alimentació (−8,8%).

En l'acumulat dels cinc primers mesos de l'any, la variació de l'índex ha estat negativa (−0,9%) en relació amb el mateix període del 2020, com a resultat de les disminucions els dos primers mesos. Les vendes acumulades dels productes d'alimentació han disminuït un 2,9%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 1,8% en el mateix període.