Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 05/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 211 milions d'euros al maig del 2021.

Per país de residència habitual, destaca França amb una despesa de 60 milions d'euros. A continuació es troben Alemanya i Itàlia amb una despesa de 14 i 11 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 162 euros. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (54 milions d'euros), a les activitats i a l'allotjament (43 milions d'euros tots dos).

L'estat d'alarma per la gestió de la covid-19 va suposar la supressió del flux dels visitants internacionals per motius turístics a Catalunya al mes de maig del 2020. Per aquest motiu, no és possible calcular les taxes de variació del mes de maig del 2021 respecte del mateix mes de l'any anterior.