Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2021. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de juny, augmenta un 4,3% respecte a l'any anterior i se situa en 3.322.256 persones, segons dades provisionals. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran i els més intensos es presenten a l'Alta Ribagorça (12,1%) i al Pallars Sobirà (11,7%).

En relació amb el mes de maig, el nombre d'afiliats ha augmentat un 1,1% al conjunt de Catalunya i només ha disminuït al Baix Llobregat (−0,3%).

Al mes de juny i respecte de l'any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta per sobre del d'homes (4,7% i 4,0%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per edats, el col·lectiu de 30 a 44 anys és el que menys ha augmentat en relació amb el mateix període de l'any anterior (0,5% al conjunt de Catalunya), i és l'únic que ha registrat variacions negatives a algunes comarques (12). Els afiliats menors de 30 anys augmenten un 12,3% al conjunt de Catalunya, els de 55 anys o més, un 5,3% i els de 45 a 54 anys un 4,5%.

Per nacionalitat, l'augment interanual dels afiliats estrangers és més intens que el de les persones de nacionalitat espanyola al conjunt de Catalunya (8,8% i 3,5%, respectivament) i a totes les comarques excepte a la Cerdanya (5,9% i 9,5%, respectivament) i la Segarra (2,8% i 3,3%, respectivament).

Les afiliacions del sector serveis han augmentat un 5,1% a 30 de juny respecte de l'any anterior, del sector industrial un 1,5%, de la construcció un 4,8% i de l'agricultura un 0,6%. Els serveis són l'únic sector en què el nombre d'afiliacions ha augmentat a totes les comarques.

A 30 de juny del 2021, a Catalunya, el 26,2% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (39,0%), el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Per contra, les que mostren un grau de temporalitat més baix són el Baix Llobregat (22,6%) i el Vallès Occidental (23,9%).