Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers al juny del 2021 se situa en 2,2 milions a Catalunya, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Dels 1,4 milions de pernoctacions del turisme domèstic, n'hi ha 898,4 milers fetes pels viatgers catalans i 491,2 milers pels viatgers procedents de la resta d'Espanya. Les pernoctacions fetes pel turisme estranger són 766,7 milers.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Alemanya i Itàlia són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (262,3, 64,5 i 54,2 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Costa Brava i Barcelona són les que concentren més pernoctacions (580,4 i 576,5 milers, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers és de 992,8 milers, d’aquests 690,2 milers són del turisme domèstic i 302,6 milers del turisme estranger.

No és possible calcular totes les taxes de variació interanual al mes de juny del 2021, degut al tancament dels establiments hotelers determinat per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19.