Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T2/2021. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya mostra un creixement interanual del 19,1%, el segon trimestre del 2021, segons l'estimació avançada. Cal tenir en compte el comportament negatiu de l'economia catalana al mateix període del 2020, en què va registrar una caiguda d'un 21,6%, per l'efecte de les mesures adoptades per contenir la pandèmia de la covid-19. En termes intertrimestals, la taxa de variació és d’un 4,1%.

Per sectors, tots presenten taxes de variació interanuals positives. La indústria, passa d'una taxa de l’1,8 el primer trimestre a un 24,3% en aquest segon trimestre i lidera la recuperació de l'economia catalana. Els serveis registren una taxa de variació d'un 17,6%, més de 20 punts superior a la del primer trimestre del 2021 (−4,9%). La construcció mostra una forta recuperació i assoleix una taxa de variació d'un 15,4% respecte del mateix període de l'any anterior i presenta una gran millora respecte del trimestre anterior (−11,4%). Finalment l'agricultura, amb una variació interanual del 0,2%, se situa vuit dècimes per sota del darrer trimestre (1,0%).

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del segon trimestre del 2021 té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 10 de setembre.