Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T2/2021

El producte interior brut de Catalunya registra una variació interanual del 18,9% el segon trimestre del 2021. Aquesta evolució extraordinària s'ha d’interpretar en el context experimentat per l'economia catalana en el mateix període del 2020, en el marc de les mesures adoptades per contenir els efectes de la pandèmia de la covid-19. La variació intertrimestral del PIB a Catalunya és del 3,9%.

Des de l'òptica de la demanda, l'evolució del PIB s'explica per l'elevat augment de la demanda interna (20,5%), especialment intens en el consum de les llars (27,2%) i la formació bruta de capital (19,1%). El consum de les administracions públiques ha mantingut un increment notable (5,8%).

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger s'han incrementat un 36,6% interanual i s'explica pel creixement de les exportacions de béns i serveis (29,6%) i del consum dels estrangers en el territori (728,1%). Les importacions totals de l'estranger han augmentat un 36,4%, fet que s'explica tant per l'increment de les importacions de béns i serveis (34,9%) com per l'evolució del consum dels residents a l'estranger (179,8%).

Des de la perspectiva de l'oferta destaca la recuperació de l'activitat econòmica de tots els sectors. El sector industrial creix un 23,2% i consolida la millora continuada apreciada en els darrers trimestres. En aquest sentit, destaca l'activitat de branques com l'automoció, la metal·lúrgia i el tèxtil, entre d'altres. El sector serveis registra una taxa de variació interanual del 17,2% i destaquen les activitats de comerç, transport i hostaleria (37,6%), en particular el transport aeri, l'hoteleria i la restauració. La construcció, amb una taxa interanual del 16,2%, millora els seus resultats respecte del trimestre anterior (−11,1%). Finalment, el sector agrari presenta una variació interanual del 0,1%.

La Comptabilitat trimestral és congruent amb els corresponents Comptes econòmics anuals de Catalunya. Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, atès que la coherència necessària entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.