Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 07/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 9,6% interanual a Catalunya al juliol del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 22,1% i els de consum un 5,4%; en canvi, decreixen els d'equipament un 4,5%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 11,1% interanual a Catalunya.