Saltar al contingut principal

Moviments migratoris. 2020

L'any 2020 es van registrar 243.566 canvis de residència entre municipis de Catalunya, xifra que representa una disminució del 8,2% respecte a l'any 2019. El saldo migratori total per a Catalunya va ser de 47.553 persones (disminució del 58,2% respecte al 2019), com a resultat de la migració amb l'estranger (56.524) i amb la resta d'Espanya (−8.971).

Quant als canvis de residència entre municipis de Catalunya, hi ha diferències segons la grandària del municipi: el conjunt dels 736 municipis de menys de 5.000 habitants va tenir més entrades de població que l'any 2019 i va registrar un saldo migratori positiu dins de Catalunya de 13.068 persones; en canvi, el conjunt dels 23 municipis de més de 50.000 habitants va donar un saldo negatiu, de −28.674 persones.

Dels 243.566 canvis de residència entre municipis de Catalunya, 100.302 (el 41,2%) van tenir lloc dins de la comarca i 143.264 (el 58,8%) amb una altra comarca. Només tres comarques van tenir saldo migratori amb la resta de Catalunya de signe negatiu: el Barcelonès (−24.876), el Gironès (−720) i el Segrià (−443). Els saldos migratoris més alts amb la resta de Catalunya es van registrar al Maresme (2.971), el Baix Penedès (2.684) i el Vallès Oriental (2.313).

Respecte als fluxos migratoris amb la resta d'Espanya, l'any 2020 es van registrar 42.788 immigracions procedents de la resta d'Espanya i 51.759 emigracions cap a la resta d'Espanya, amb el resultat d'una sortida neta de −8.971 persones, que representa més del triple respecte al 2019, que va ser de −2.455 persones. El Barcelonès destaca entre les comarques amb sortides netes cap a la resta d'Espanya, amb un saldo de −5.346 persones. Els majors saldos positius es van registrar a Osona (142 habitants), la Garrotxa (116) i l'Aran (109).

Pel que fa a les migracions amb l'estranger, es van registrar 118.760 immigracions procedents de l'estranger, xifra que representa una disminució del 41,7% respecte a un any enrere, i 62.236 emigracions, la xifra més baixa des del 2007. El balanç resultant és de signe positiu, amb un saldo net de 56.524 persones, que representen una disminució interanual del 51,4%.