Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 08/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 111,8% interanual a Catalunya a l’agost del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 50,2%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 18,9%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 174,0% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 269,4% interanual.

Per marques turístiques, Costa Brava, Costa Daurada i Barcelona són les que concentren més pernoctacions (1,8, 1,4 i 1,3 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 71,8%, 105,6% i 446,1%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 76,3% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 30,8% i 212,0%, respectivament.