Saltar al contingut principal

Estadística de despesa en consum de les llars. 2020

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 29.235 euros per llar i d'11.872 euros per persona el 2020, un 11,2% i 11,5% menys respectivament que el 2019.

La despesa mitjana per llar en béns de primera necessitat es va mantenir pràcticament estable (−0,2%), mentre que la resta de béns i serveis va disminuir un 24,8% en relació amb un any enrere. Dins dels béns de primera necessitat, la despesa en aliments i begudes no alcohòliques (4.823 euros) va créixer un 5,4% i la despesa en habitatge, aigua, electricitat, gas i combustibles (11.124 euros) va augmentar un 2,4%; en canvi va disminuir la despesa en vestit i calçat (−26,8%) i en mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar (−11,8%).

Pel que fa a la despesa de la resta de béns i serveis, tots van disminuir però en diferents intensitats. Els descensos més elevats van ser el 42,1% en restaurants i hotels (1.637 euros de despesa mitjana per llar), el 38,1% en oci i cultura (1.133 euros de mitjana) i el 32,6% en transport (2.766 euros de mitjana).

Segons la composició de la llar i en relació amb l'any anterior, tots els tipus de llar van reduir la despesa, però la reducció més gran la van fer les llars formades per dos adults sense fills dependents (−14,4%); en canvi, les llars unipersonals de 65 anys i més són les que van reduir menys la despesa (−4,0%).

Si s'analitza la despesa en unitats físiques, les llars catalanes van incrementar notablement el consum de begudes alcohòliques l'any 2020 (20,6% del vi i del 15,3% de les cerveses), fet que suposa una mitjana de 32 i 52 litres per llar. En l'àmbit de l'alimentació destaca l'augment del consum de llet (13,8%) i de llegums i hortalisses (16,1%), que representen una mitjana de 140,5 litres i 228,3 quilos per llar. En canvi, el consum de tabac va disminuir un 32,4% en relació amb l'any anterior.

Pel que fa als serveis bàsics de l'habitatge i productes energètics, l'any 2020 les llars van consumir 2.789,4 kWh d'electricitat, 161,9 m3 d'aigua, 337,3 m3 de gas ciutat i natural i 16,9 kg de gas liquat. Respecte a un any enrere, va disminuir el consum d'energia elèctrica (−3,1%), de gas ciutat i natural (−2,3%) i d'hidrocarburs liquats (−13,4%), mentre que va augmentar un 4,4% el consum d'aigua.