Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en càmpings. 2020. Dades definitives

El nombre de pernoctacions en els càmpings va disminuir un 57,4% a Catalunya l'any 2020, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació en càmpings. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 31,3%: les dels catalans van decréixer un 27,9% i les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 53,5%. Les pernoctacions del turisme estranger també van disminuir un 81,5% respecte a un any enrere. Per marques turístiques, Costa Brava i Costa Daurada són les que van concentrar més pernoctacions (2.723,0 i 2.046,1 milers, respectivament), amb variacions interanuals negatives del 62,2% i 61,9%, respectivament. D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en càmpings va disminuir un 50,0% anual.