Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 08/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 1,6% l'agost del 2021 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grups de productes, la disminució interanual de les vendes ha afectat tant els productes d'alimentació (−2,6%) com la resta de productes (−0,5%).

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies ha estat negativa (−13,4%) en relació amb el mes de juliol. Per productes, l'alimentació disminueix un 7,7% i la resta de productes ho fa més intensament, un 18,7%.

En l'acumulat dels vuit primers mesos de l'any, la variació interanual de l'índex ha estat negativa (−1,0%). Les vendes acumulades dels productes d'alimentació han disminuït un 2,8%, mentre que les de la resta de productes han augmentat un 1,0% en el mateix període.