Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 2020. Dades definitives

Les pernoctacions en els establiments hotelers van decréixer un 77,1% a Catalunya l'any 2020, segons dades definitives de l'Enquesta d'ocupació hotelera. Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 54,2%: un 43,0% les dels catalans i un 67,7% les dels viatgers procedents de la resta d'Espanya. Les pernoctacions del turisme estranger van disminuir un 85,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França i el Regne Unit van ser els que van presentar més pernoctacions en termes absoluts (1.599,7 i 515,4 milers, respectivament), amb variacions anuals negatives, del 75,5% i 91,4%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que van concentrar més pernoctacions (4.609,6 i 3.057,4 milers, respectivament) amb variacions anuals negatives del 79,4% i 74,0%, respectivament.

D'altra banda, el nombre total de viatgers registrats en establiments hotelers va disminuir un 71,6% respecte de l’any anterior, amb decrements en el turisme domèstic (52,5%) i en el turisme estranger (82,0%).