Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 08/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 1.124 milions d'euros a l'agost del 2021, xifra que suposa un augment del 158,4% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaca França amb una despesa de 365 milions d’euros i un increment interanual del 107,9%. A continuació es troben Països Baixos amb una despesa de 116 milions d'euros i un augment interanual del 464,6%.

La despesa mitjana diària per persona és de 152 euros, dada que indica un augment interanual del 9,0%. Les principals partides de despesa corresponen a l’allotjament (339 milions d'euros) i a les activitats (234 milions d'euros).