Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 08/2021

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 1.075,9 milers a l'agost del 2021, xifra que suposa un augment interanual del 134,7%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Països Baixos i Itàlia, amb un augment interanual del 62,8%, el 536,0% i el 566,2%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) augmenten un 142,6%, un 49,3% i un 24,6%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars augmenten un 210,4%, mentre que els habitatges de familiars o amics disminueixen un 27,6%.