Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 2020. Dades definitives

L'any 2020, la despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya va disminuir un 82,9% respecte a l’any 2019 i es va situar en 3.653 milions d’euros, segons dades definitives. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (963 milions d'euros) i a les activitats (832 milions d'euros).

Segons el país de residència habitual, destaquen França i els Estats Units, amb una despesa total de 703 i 334 milions d'euros i un increment interanual del 71,4% i 86,8%, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona va ser de 160 euros, dada que va suposar un decrement interanual del 19,1%.

El moviment i l'activitat turística durant l'any 2020 es van veure afectats per les mesures implantades per la gestió de la covid-19, que van suposar la restricció del flux dels visitants internacionals per motius turístics a Catalunya a partir del març del 2020.