Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 09/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 166,8% interanual a Catalunya al setembre del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 56,1%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 28,8%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 140,3% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 485,9% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Brava i Costa Daurada són les que concentren més pernoctacions (1,1, 0,9 i 0,7 milions, respectivament) amb variacions interanuals positives del 482,6%, 102,0% i 175,8%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 108,0% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 40,6% i 335,9%, respectivament.