Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. Mòdul d'actualitat empresarial. T3/2021

El 32,2% dels establiments empresarials de Catalunya es declaren afectats per la crisi sanitària de la covid 19 al tercer trimestre del 2021, 10,5 punts percentuals menys respecte al trimestre anterior. L'hostaleria segueix sent el sector que té la proporció més elevada d'establiments que es declaren afectats per la pandèmia (61,2%), tot i que l'ha reduït gairebé 30 punts respecte al trimestre anterior. Els sectors menys afectats han estat la construcció (18,4%) i la indústria (26,4%).

Des de l'inici de l'estat d'alarma, el 46,4% dels establiments empresarials han aplicat un ERTO als seus treballadors. Aquest percentatge s'eleva fins al 84,0% en el cas de l'hostaleria i el 50,9% en el cas de la construcció, mentre que la indústria registra el percentatge més baix (40,4%).

Tot i així, el 88,2% dels treballadors als quals se'ls ha aplicat un ERTO ja s’han reincorporat a l'activitat del negoci, mentre que el 5,5% encara hi continuen i el 6,3% restant correspon a altres situacions. Per sectors, el comerç és el que té la proporció més elevada de treballadors reincorporats (92,0%) i l'hostaleria el que menys (84,2%).

Els principals impactes que la covid-19 ha causat als establiments afectats en el tercer trimestre han estat: augment de la complexitat dels processos per motius de protecció i higiene (67,6%); disminució de la facturació (55,0%); impacte sobre l'ocupació (49,6%); suspensió d'algunes activitats, com ara les de més risc de contagi (43,6%) i dificultat de disposar d'aprovisionaments (37,8%).

Respecte a la dificultat de disposar d'aprovisionament, que és l'impacte negatiu amb l'increment més elevat, es passa del 31,9% al segon trimestre al 37,8% al tercer trimestre.

Quant a la previsió de recuperació de la facturació entre els establiments que l'han vist reduïda, el 3,3% ja l'ha recuperat (enfront de l'1,7% al segon trimestre) i el 32,9% creu que la recuperarà en un any o menys (enfront del 39,6% del segon trimestre).

Al tercer trimestre del 2021, el mòdul d'actualitat empresarial centra l'atenció en l'impacte de la covid-19 en l'activitat empresarial, el termini previst per recuperar el nivell habitual de facturació i els establiments que han aplicat ERTOs als seus treballador.