Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 09/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents s'ha mantingut pràcticament estable al setembre del 2021 respecte al mateix mes de l'any anterior, amb un descens del 0,1%. Per grups de productes, la disminució interanual de les vendes és motivada pel descens del 0,3% dels productes no alimentaris, ja que l'alimentació ha crescut un 0,1%.

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies ha estat negativa (−2,5%) en relació amb el mes d'agost. Per productes, l'alimentació disminueix un 2,6% i la resta de productes un 2,3%.

A preus constants –és a dir, eliminant l’efecte dels preus–, l’índex mostra una disminució interanual del 4,6%.