Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 09/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 789 milions d'euros al setembre del 2021, xifra que suposa un augment del 322,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaca França amb una despesa de 132 milions d’euros i un increment interanual del 102,6%. A continuació es troba Alemanya amb una despesa de 85 milions d'euros i un augment interanual del 648,3%.

La despesa mitjana diària per persona és de 161 euros, dada que indica un augment interanual del 47,3%. Les principals partides de despesa corresponen a les activitats (183 milions d'euros) i a l’allotjament (179 milions d'euros).

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si posem les dades de setembre de 2021 en relació amb les de setembre de 2019, la taxa de variació de la despesa dels turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en el −65,3%.