Saltar al contingut principal

Enquesta industrial de productes. 2020

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 84.519 milions d'euros l'any 2020, un 13,5% menys que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes.

Totes les branques tenen una disminució del valor de vendes respecte de l’any anterior, excepte la de productes informàtics, electrònics i materials elèctrics, que té un increment del 3,0%. Les branques que concentren la major part de la producció venuda són l'alimentació, amb el 25,4% del total (una disminució del 0,9%), les químiques, amb el 22,9% del total (15,5% menys que l'any anterior), i els materials de transport, amb l'11,8% (una disminució del 31,6%).

Per divisió econòmica, els productes farmacèutics han crescut un 6,0% (que representa el 4,7% del total de la producció venuda).

Les dades de l'any 2019 s'han actualitzat i, per tant, passen de ser provisionals a ser definitives.