Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 10/2021. Dades provisionals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 31 d'octubre, augmenta un 3,5% respecte a l'any anterior i se situa en 3.349.253 persones, segons dades provisionals. L’increment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran, i els més intensos es presenten a la Selva (8,3%) i al Baix Empordà (6,9%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (2,9%), el Vallès Occidental (2,2%) i el Baix Llobregat (2,0%).

En relació amb el mes de setembre, el nombre d'afiliats ha augmentat un 1,0% al conjunt de Catalunya i també a 32 comarques, encapçalades pel Baix Ebre (2,4%) i el Montsià i la Ribera d'Ebre (2,2%, totes dues). Per contra, Aran ha registrat la principal disminució (−2,0%), seguida del Pla d'Urgell (−1,7%).

Per sexe, i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social s’incrementa lleugerament per sobre del d'homes (3,7% i 3,4%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d'afiliats com d'afiliades.

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat, excepte al grup de 30 a 44 anys, que s'ha mantingut estable al conjunt de Catalunya. El col·lectiu més jove (menors de 30 anys) ha augmentat, percentualment, molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya, aquest col·lectiu ha augmentat un 9,5% i on ha pujat més ha estat a la Selva (17,8%) i al Tarragonès (16,0%).

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (9,1%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,6%) a totes les comarques, excepte a la Cerdanya.

El nombre d’afiliacions del sector serveis, que representa el 78,5% del total, augmenta un 4,3% a 31 d'octubre del 2021 en relació amb l'any anterior i és l'únic que ho fa a totes les comarques. Les afiliacions al sector de la construcció augmenten un 2,7%, a l'agricultura un 1,8% i a la indústria un 1,7%.

Per tipus de jornada, el 21,9% de les afiliacions per compte d'altri, a 31 d'octubre del 2021, són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (26,8%) i al Pallars Jussà (25,2%).

Segons el tipus de contracte, el 25,8% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són l'Alta Ribagorça (36,9%) i el Baix Ebre (36,1%).