Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2019

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 148.795 milions d'euros a Catalunya l'any 2019, xifra que representa un increment de l'1,2% respecte a un any enrere. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va augmentar un 1,0%, i el valor afegit brut a preus de mercat, un 2,9%.

Les branques industrials que destaquen pel seu volum de negoci són les indústries de productes alimentaris, amb 26.975 milions d'euros (18,1% del total de la indústria), la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 19.404 milions d'euros (13,0%) i les indústries químiques, amb 18.543 milions d'euros (12,5%).

Pel que fa a la destinació geogràfica de les vendes, el 35,4% de les vendes del sector es van dirigir a l'estranger (el 24,0% a països de la Unió Europea i l'11,4% a la resta del món). Les branques més destacades per les seves vendes a l'estranger van ser la de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb el 25,9% del total de vendes industrials a l'estranger; les indústries químiques, amb el 15,3%, i les indústries de productes alimentaris, amb el 13,8%.

Totes aquestes magnituds situen la productivitat aparent per treballador del sector industrial en 70.655 euros.