Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC. 2019

El volum de negoci del sector TIC de Catalunya va ser de 20.903 milions d'euros l'any 2019, amb un augment del 8,2% respecte a l'any anterior. Aquest sector va donar ocupació a 108.668 persones, xifra que representa un increment del 7,4%, i el seu valor afegit brut va ascendir a 7.855 milions d'euros, un 11,4% més respecte a l'any anterior.