Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 09/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 9,5% interanual a Catalunya al setembre del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 23,3% i els de consum un 13,8%, mentre que els béns d'equipament disminueixen un 18,8%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 11,7% interanual a Catalunya.