Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 10/2021

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 0,4% a l'octubre del 2021 respecte al mateix mes del 2020. Per grups de productes, el descens de l’índex és motivat per l’alimentació, que ha disminuït un 6,0%, ja que la resta de productes ha crescut un 6,2%.

La variació mensual de l'índex de vendes en grans superfícies ha estat positiva (10,6%) en relació amb el mes de setembre. Per productes, l’alimentació i la resta de productes han tingut creixements similars, del 10,2% i 10,9%, respectivament.

A preus constants –és a dir, eliminant l’efecte dels preus–, l’índex mostra una disminució interanual del 6,1%.