Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2021-11/2021. Dades definitives

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, a 30 de novembre, augmenta un 3,7% respecte a l'any anterior i se situa en 3.352.081. L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques i Aran, i els més intensos es presenten a Aran (13,3%) i a l'Alta Ribagorça (8,2%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, han tornat a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana: el Barcelonès (3,2%), el Vallès Occidental (2,7%) i el Baix Llobregat (2,6%).

En relació amb el mes d’octubre, el nombre d'afiliats s'ha mantingut gairebé estable, ha augmentat un 0,1% al conjunt de Catalunya. Per comarques i Aran, l’entitat territorial ha registrat l'augment més elevat (4,9%) seguit de l'Alta Ribagorça (2,2%). Per contra, la Selva (−3,8%) i el Baix Empordà (−2,7%) encapçalen les variacions negatives més pronunciades.

Per sexe, i respecte a un any enrere, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d'homes (3,9% i 3,5%, respectivament) al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten tant el nombre d’afiliats com d’afiliades.

El nombre d'afiliats ha augmentat a tots els grups d'edat. El col·lectiu més jove (menors de 30 anys) ha augmentat, percentualment, molt per sobre de la resta de grups i ho ha fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya, aquest col·lectiu ha augmentat un 10,4% i els increments més elevats han estat a Aran (28,1%) i a l’Alta Ribagorça (20,4%). El grup de 30 a 44 anys és el que menys ha augmentat (0,1%) i ha registrat disminucions en 25 comarques.

Segons la nacionalitat, l'augment interanual del nombre d'afiliats estrangers (8,3%) és més intens que el d'afiliats de nacionalitat espanyola (2,9%) a totes les comarques, excepte a la Cerdanya.

El nombre d’afiliacions del sector serveis, que representa el 78,5% del total, augmenta un 4,4% a 30 de novembre del 2021 en relació amb l'any anterior i és l'únic que ho fa a totes les comarques. Les afiliacions al sector de la construcció augmenten un 3,0%, a la indústria un 2,1% i a l'agricultura un 1,1%.

Per tipus de jornada, el 22,0% de les afiliacions per compte d'altri, a 30 de novembre del 2021, són a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es registra a la Cerdanya (26,4%) i al Pallars Jussà (25,0%).

Segons el tipus de contracte, el 25,7% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya són de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat són el Baix Ebre (35,4%) i l'Alta Ribagorça (35,1%).

L'Idescat fa públics per primera vegada els resultats del mes de novembre amb caràcter definitiu dels afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat, així com els definitius dels mesos de setembre i octubre, que es van difondre amb caràcter provisional.