Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T3/2021

El cost laboral per treballador i mes és de 2.811,43 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2021, un 4,4% més que al mateix trimestre del 2020. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 4.211,21 euros, un 3,1% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 3.117,67 euros, amb un increment interanual del 4,4%. El sector del turisme creix un 13,8% respecte del mateix trimestre del 2020 amb un cost laboral de 2.061,71 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.420,71 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.641,65 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 4,1% a Catalunya i se situa en 2.067,93 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.248,83 euros (3,7% de variació interanual), en la cultura és de 2.322,49 euros (5,1%) i en el turisme és de 1.529,07 euros (16,4%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 23,73 euros i el cost salarial de 17,45 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (23,95 euros), seguit de la cultura (20,23 euros) i del turisme (13,53 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants aquest és de 26.648, un 41,9% més que un any enrere. El sector serveis concentra el 87,5% de les vacants.

L’evolució de les diferents seccions d’activitat reflecteix el grau d’afectació de la situació excepcional derivada de la crisi sanitària i les mesures aplicades per a la seva contenció. En general, durant el tercer trimestre del 2021 la incidència dels ERTOs ha estat menor en totes les activitats econòmiques, fet que ha provocat un augment dels costos salarials en la majoria d’aquestes i, en menor mesura, dels altres costos, com a conseqüència de les exoneracions en les cotitzacions socials dels treballadors que s'han reincorporat a l'activitat provinents d'un ERTO. D'altra banda, en aquelles activitats en què les hores efectivament treballades han augmentat més que els costos, el cost per hora treballada ha disminuït. Els treballadors acollits en un ERTO pertanyen a la plantilla de les empreses, però la seva remuneració no prové dels salaris, sinó de les prestacions aportades directament pel SEPE i, en alguns casos, complementades per les mateixes empreses. A més, les cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador d'aquests treballadors, així com dels que es reincorporen a l'activitat, tenen exoneracions.