Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 10/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 3,5% interanual a Catalunya a l'octubre del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns intermedis un 15,9% i els de consum un 6,0%, mentre que els béns d'equipament disminueixen un 18,9%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 5,3% interanual a Catalunya.