Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 11/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 9,9% interanual a Catalunya al novembre del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els preus de l'energia (63,2%), els dels béns intermedis (21,5%), els dels béns de consum (3,3%) i els dels béns d'equipament (2,3%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments més grans de preus es registren a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (41,8%) i a les indústries químiques (29,6%). En canvi, decreixen els preus al sector de les indústries manufactureres diverses (−1,2%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l'energia) augmenta un 19,7% respecte al mateix mes de l'any anterior.