Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 11/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 555,1% interanual a Catalunya al novembre del 2021, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 221,5%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 187,0%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 274,9% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 1.420,5% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Paisatges Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1.143, 238,0 i 219,3 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 1.001,8%, 182,1% i 589,9%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 472,3% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 243,6% i 1.145,6%, respectivament.

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Si es posen les dades de novembre del 2021 en relació amb les de novembre del 2019, la taxa de variació del nombre de pernoctacions totals a Catalunya se situa en el −29,5%, d’aquestes les pernoctacions estrangeres decreixen un 34,6% i les pernoctacions domèstiques un 17,7%.