Saltar al contingut principal

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2021

El 59,7% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha comprat a través d'Internet en els darrers 3 mesos el 2021, fet que representa una disminució de 0,5 punts respecte a un any enrere (60,2%) i 7,7 punts més que l'any 2019 (52,0%), any anterior a la covid-19. Per franges d'edat, més del 65% de les persones dels grups d'edat més joves (fins als 54 anys) han adquirit béns o serveis a través de la xarxa en aquest període: un 67,9% les persones de 16 a 24 anys; un 68,6% les de 25 a 34 anys; un 69,9% les de 34 a 44 anys i un 67,1% les de 44 a 54 anys.

Pel que fa a l'ús d'Internet, el 96,2% de les persones de 16 a 74 anys l'han fet servir en els 3 mesos anteriors a la realització de l'enquesta i el 95,1% l'han utilitzat de manera habitual, almenys un cop per setmana. Aquestes dades suposen un augment respecte a l'any 2020 de 0,5 i 1,1 punts, respectivament.

Respecte als dispositius utilitzats per connectar-se a Internet, el 100,0% del usuaris d’Internet en els darrers 3 mesos han fet servir el telèfon mòbil, el 60,7% l'ordinador portàtil, el 40,0% la tauleta i el 39,0% l'ordinador de taula.

El 24,3% de les persones ocupades han teletreballat durant el 2021. El 14,9% no ho han fet, tot i que el seu treball els permetia fer-ho, i el 61,7% no han teletreballat perquè el seu treball no els ho permetia. De les persones que podien teletreballar però no ho han fet, el principal motiu és que preferien el treball presencial (56,2%), seguit de la no voluntat de l'empresa per implantar-lo (31,7%).

El percentatge de nens de 10 a 15 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos s'ha incrementat en 3,6 punts, ja que ha passat del 95,6% l'any 2020 al 99,2% d'enguany.

El 97,8% dels nens de 6 a 15 anys vivien en llars amb els mitjans necessaris per assistir a classes per Internet impartides pels professors habituals. El 59,7 han assistit a classes en línia, mentre que el 37,0% no hi han assistit perquè no era obligatori en el seu centre, tot i que la llar disposava dels mitjans.

Quant a l'equipament de les llars, el 87,8% disposaven d'algun tipus d'ordinador i el 96,9% tenien accés a Internet de banda ampla. El 59,0% dels habitatges de Catalunya disposaven de tauleta tàctil i el 99,3%, de telèfon mòbil.