Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 11/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari va augmentar un 5,9% interanual a Catalunya al novembre del 2021. Per grans sectors industrials, van créixer tots els béns: els de consum un 16,5%, els d’equipament un 0,9%, l’energia un 0,7% i els béns intermedis un 0,3%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) va augmentar un 6,5% respecte a un any enrere.