Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.12/2021. Dades provisonals

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, el desembre del 2021, es va situar en 3.338.818 persones, segons dades provisionals. Aquest valor representa un augment de 124.184 afiliats respecte a un any enrere i de 61.253 afiliats en relació amb el desembre del 2019, abans de la pandèmia.

En relació amb el desembre del 2019, el nombre d'afiliats va augmentar a totes les comarques, excepte a la Ribera d'Ebre i al Barcelonès, on va disminuir un 1,2% i un 0,1%, respectivament. Els augments relatius més elevats van ser els de la Cerdanya (7,2%), el Moianès (6,4%) i el Baix Penedès (5,6%).

En relació amb un any enrere, els increments més elevats es van presentar a Aran (12,2%), la Cerdanya (8,0%) i la Selva (6,3%). Pel que fa a les 3 comarques més poblades de Catalunya, que agrupen més de la meitat dels afiliats de Catalunya, van tornar a registrar increments interanuals inferiors a la mitjana catalana (3,9%) el Barcelonès (3,5%), el Baix Llobregat (3,0%) i el Vallès Occidental (2,8%).

En relació amb el mes de novembre, el nombre d'afiliats va disminuir un 0,4% al conjunt de Catalunya. Només 5 comarques i Aran van augmentar el nombre d'afiliats, encapçalades per Aran (12,6%) i l'Alta Ribagorça (4,9%). D'altra banda, d'entre les 36 comarques on va disminuir el nombre d'afiliats la variació relativa més elevada va ser la de la Ribera d'Ebre (−1,8%).

Per sexe, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social al mes de desembre va representar el 47,0% del total d'afiliats i el d'homes el 53,0% al conjunt de Catalunya. La Segarra i la Noguera van ser les comarques amb més presència d'homes entre la població afiliada (58,0% i 57,8%, respectivament).

Per grups d'edat i en relació amb un any enrere, destaca l'augment del pes relatiu al total d'afiliats del col·lectiu més jove (menors de 30 anys), del 15,3% al desembre del 2020 al 16,3%; en canvi, els afiliats de 30 a 44 anys van disminuir del 37,7% al 36,4%. Aquest augment del pes dels afiliats més joves i la disminució dels de 30 a 44 anys s'ha traslladat a totes les comarques i Aran.

Segons la nacionalitat, el pes de la població estrangera ha augmentat en relació amb un any enrere (0,8 punts percentuals) i ho ha fet a totes les comarques i Aran.

El sector serveis, que representa el 78,7% de les afiliacions, va incrementar un 4,6% el desembre del 2021 en relació amb l'any anterior i és l'únic que ho va fer a totes les comarques. Les afiliacions al sector de la construcció van augmentar un 3,5% i a la indústria un 1,9%. L'agricultura és l'únic sector on el nombre d'afiliacions van disminuir, un 0,2% interanual.

Per tipus de jornada, el 22,0% de les afiliacions per compte d'altri van ser a jornada parcial. La proporció més elevada d'afiliacions a jornada parcial es va registrar a la Cerdanya (26,7%) i al Priorat (25,5%).

Segons el tipus de contracte, el 25,2% de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri a Catalunya van ser de caràcter temporal. Les comarques amb un grau de temporalitat més elevat van ser l'Alta Ribagorça (36,9%) i el Pallars Sobirà (35,2%).