Saltar al contingut principal

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat. 2020

La taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda va ser del 28,5% (el 69,9% per a les persones sense discapacitat) l'any 2020, 7 dècimes més elevada que el 2019. El nombre d'ocupats amb discapacitat va créixer un 6,6%, mentre que el de persones ocupades sense discapacitat va disminuir un 3,4%.

La taxa d'atur es va situar en el 23,2% (1,7 punts menys que el 2019 i 10,8 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat). El nombre d'aturats amb discapacitat es va reduir un 2,4% l'any 2020, mentre que el d'aturats sense discapacitat va augmentar un 14,6%.

La taxa d'activitat de les persones amb discapacitat va ser del 37,1% (0,1 punts més que el 2019) i 42,6 punts més baixa que la de la població sense discapacitat (79,7%). El nombre d'actius amb discapacitat va augmentar un 4,4% respecte al 2019, mentre que el d'actius sense discapacitat va disminuir un 1,5%.

L'estructura demogràfica de la població activa amb discapacitat va mostrar una presència més elevada d'homes (56,9% dels actius amb discapacitat enfront del 52,2% dels actius sense discapacitat), així com una proporció més elevada de persones de 45 a 64 anys (60,5% dels actius amb discapacitat enfront del 44,2% dels actius sense discapacitat). D'altra banda, el nivell de formació assolit va ser més baix (el 73,9% de la població activa amb discapacitat té com a màxim estudis secundaris, enfront del 54,5% dels actius sense discapacitat).

La taxa d'activitat de les dones amb discapacitat va ser més baixa que la dels homes en 4,4 punts, mentre que entre la població sense discapacitat la diferència entre sexes va ser de 8,1 punts. Si es compara amb el 2019, cal destacar el decrement de 3,7 punts de la taxa d’activitat de la població amb discapacitat de 16 a 44 anys, mentre que la taxa d'activitat de 45 a 64 anys va pujar 1,8 punts.

Respecte a les característiques de l'ocupació, el 93,0% de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat era assalariada (5 dècimes més que el 2019) i, d’aquesta, el 78,8% tenia contracte indefinit. D'altra banda, el 76,4% de la població ocupada amb discapacitat treballava a jornada completa i el 82,7% ho feia en el sector serveis.