Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va augmentar un 16,2% interanual a Catalunya al novembre del 2021. Per grans sectors industrials, van créixer tots els béns: els béns intermedis un 22,6%, els de consum un 16,6% i els d'equipament un 5,9%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI va augmentar un 18,0% interanual a Catalunya.