Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2020. Dades definitives

Les exportacions de productes industrials van assolir un valor de 63.107,9 milions d'euros a Catalunya l'any 2020, xifra que va representar una disminució del 9,9% respecte de l'any anterior, segons dades definitives del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d’Administració Tributària. Per nivells tecnològics, van decréixer les exportacions de nivell tecnològic mitjà baix un 19,9%, les de nivell mitjà alt un 13,8% i les de nivell baix un 4,2%, mentre que les de nivell alt van créixer un 4,0%.

Pel que fa a les importacions de productes industrials, van assolir un valor de 69.239,0 milions d'euros, xifra que va representar un descens del 16,2% respecte d'un any enrere. Per nivells tecnològics, van decréixer les importacions de tots els nivells tecnològics: les de nivell mitjà baix un 24,6%, les de nivell mitjà alt un 17,4%, les de nivell baix un 16,6% i les de nivell alt un 2,3%.

Cal tenir en compte que les xifres de variacions interanuals estan afectades per l’estat d’alarma que es va declarar a causa de la covid-19.