Saltar al contingut principal

Comptabilitat trimestral. T4/2021. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya va mostrar un creixement interanual del 6,9% al quart trimestre del 2021, segons l'estimació avançada. Aquest valor és superior al registrat al tercer trimestre (4,0%). En termes intertrimestrals, la taxa de variació es va situar en el 2,2%.

Per sectors, els serveis van presentar un creixement interanual del 8,8%. Les branques que més van contribuir a assolir aquest creixement van ser les relacionades amb el turisme (el transport aeri, l’hoteleria i restauració i les agències de viatges), seguides de les branques vinculades als serveis a les empreses. La indústria va registrar una taxa interanual del 2,5%. Les branques que més van contribuir a aquest creixement van ser la química i la metal·lúrgia. D'altra banda, la fabricació de vehicles va presentar una evolució més moderada, per la manca de primeres matèries. La construcció va mostrar una variació interanual del 7,8%, mentre que l'agricultura va disminuir un 0,4%.

L'objectiu de l'avanç del PIB trimestral és proporcionar informació de l'evolució de l'economia catalana amb el mínim retard possible respecte del trimestre de referència. Per aquest motiu, el càlcul de les macromagnituds utilitza fonts estadístiques que no cobreixen el període complet i que normalment no inclouen les dades corresponents al tercer mes del trimestre.

L'avanç de resultats del PIB del quart trimestre del 2021 té caràcter provisional i s'actualitzarà en la propera publicació de la Comptabilitat trimestral, prevista per al 18 de març.